Dakinspecties en Advies

VOORUIT is gespecialiseerd in daken en energie prestatie advies voor woningen en geeft onafhankelijk advies op basis van kennis en betrouwbaarheid, opgebouwd met circa 30 jaar ervaring in daken en circa 8 jaar ervaring in energetisch advies trajecten.

VOORUIT brengt de conditie van daken in beeld. Hier onder valt onder andere de kwaliteit van de dakpannen, leien en platdakbedekking, het dakbeschot en alle bijbehorende aansluitingen zoals goten, schoorstenen, dakkapellen, dakvensters, dakdoorvoeren en goten. Maar uiteraard ook de mate van energetische isolatie en brandwerendheid van woning scheidende details.

VOORUIT biedt maatwerk dak advies na wens van de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft aan wat de toekomst ideeën zijn m.b.t. het te beoordelen pand en krijgt hier een passend advies voor uitgewerkt. Het maatwerkadvies kan summier of uitgebreid zijn na wens van de opdrachtgever:

  • Alleen een vaststelling van de situatie en een summiere opstelling van de te nemen maatregelen voor bijvoorbeeld nog 10 jaar in stand houden van een dak met bijbehorende inschatting van de kosten voor uitvoering van de maatregelen.
  • Of een uitgebreide verslaglegging met foto’s en details van de huidige situatie met een advies voor groot onderhoud uitgewerkt in meerdere scenario’s. Ondersteund met details aansluitend bij de scenario’s waar de knelpunten van de dakrenovatie reeds in het voorstadium worden opgelost zodat bij uitvoering de kans op verrassende meerwerk nota’s wordt beperkt, dit alles aangevuld met werkomschrijvingen en kosten berekeningen.

U weet al wat U van plan bent maar heeft nog geen oplossing voor de knelpunten in de details bij dak onderhoud? Ook hierbij kan de steun van VOORUIT ingeroepen worden, n.a.v. Uw toelichting beoordeelt VOORUIT het detail en komt met een oplossing op maat met bijbehorende details.

VOORUIT biedt opdrachtgevers de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole van aanbiedingen van marktpartijen en uitvoering tijdens dak onderhoud. VOORUIT beoordeeld daken op mogelijkheden tot Zonne energie.

Kostprijsbepaling laten maken

VOORUIT bepaald aan de hand van tekeningen en foto’s de hoeveelheden en maakt kostenbegrotingen met bijbehorende offerte, urenstaat en materiaalstaat benodigd voor het dak project. Zowel nieuwbouw als renovatie. Indien gewenst kan VOORUIT de klantwens ter plekke bespreken met mogelijk en onmogelijkheden met de potentiele opdrachtgever.

Verankeringsberekening laten maken

VOORUIT maakt verankeringsberekeningen voor dakpannen en platdakbedekking conform het bouwbesluit 2012, zo weet U exact welke dakpannen in welke zone verankert dienen te worden of hoe de platdakbedekking geballast c.q. verankert dient te worden.

Bouwfysische berekening laten maken

VOORUIT maakt bouwfysische berekeningen van dak pakketten zodat gecontroleerd kan worden of er geen problemen ontstaan of aanwezig zijn in de constructie m.b.t. condeseren van vocht uit het gebouw met alle gevolgen van dien.