Energetisch onderzoek particulieren

Energetisch onderzoek van eenvoudig simpel advies tot volledig energie neutraal advies voor bestaande bouw.

Een energetisch onderzoek biedt inzicht in de huidige staat van de woning en wat de beste investering is bij verdere verduurzaming van de woning. Er zijn meerdere onderzoeks- en adviesmogelijkheden passend naar uw wensen:

BASIS pakket:

Praktische budget-variant energiebesparingsadvies. Opname ter plekke van isolatiewaarden en tocht en/of vochtproblemen met oog waarneembaar en eventueel aanvullend met endoscoop. Opname van de installatie, kort gesprek over klantwensen, voorkomende klachten/ongemakken welke verband kunnen houden met de energetische prestaties van de woning en energienota en direct aan tafel een advies geven over welke maatregelen een verstandige keus zijn, zonder verder rekenwerk.

Uitgangspunt is dat u of uw Gemeente bouwkundige tekeningen kosteloos ter beschikking stelt.

Optioneel uit te breiden met:

Warmtebeeld opname inclusief verslag. Hiermee kunnen warmtelekken vast gelegd worden welke niet met het blote oog waarneembaar zijn, dit kunnen zwakke plekken zijn die ook uit tekeningen blijken, maar ook bouwgebreken/beperkingen m.b.t. isolatie komen hiermee in beeld.

Prijs op aanvraagEnergie neutraal pakket:

Totaalpakket op basis van Nzeb tool berekeningen en praktische oplossingen. Hierbij gaat alles nog een stapje verder, hierbij worden ook alle knooppunten in de constructies opgenomen en in de software doorgerekend, op basis van de Nzeb tool. Dit is een volledige opname en berekening; nog nauwkeuriger dan de NTA 8800 Methodiek, inclusief praktisch advies hoe (bijna) energie neutraal bereikt kan worden.

Begeleiding/controle tijdens uitvoeringsproces:

Tijdens de uitvoering van de energetische verbetermaatregelen controleren van de uitvoerende partij en adviseren.

Prijs op aanvraag

MAATWERK pakket:

Standaard maatwerkadvies

Opname conform EP-W Basis methodiek volgens de NTA 8800, van isolatie en installaties van de gehele woning. Kort gesprek met klantwensen en energienota.

Doorrekenen van de huidige energie zuinigheid van de woning met besparingsadvies aan de hand van het verbruik en de wensen van de klant in meerdere varianten.

Hier komt ook een besparing uit voort aan gas en elektra op basis van een aantal standaardwaarden.

Exclusief afmelding van het energielabel.

Uitgangspunt is dat u of uw Gemeente bouwkundige tekeningen kosteloos ter beschikking stelt.

Optioneel uit te breiden met:

Warmtebeeld opname inclusief verslag. Hiermee kunnen warmtelekken vast gelegd worden welke niet met het blote oog waarneembaar zijn, dit kunnen zwakke plekken zijn die ook uit tekeningen blijken, maar ook bouwgebreken/beperkingen m.b.t. isolatie komen hiermee in beeld.

Optioneel uit te breiden met:

Warmtebeeld opname inclusief verslag. Hiermee kunnen warmtelekken vast gelegd worden welke niet met het blote oog waarneembaar zijn, dit kunnen zwakke plekken zijn die ook uit tekeningen blijken, maar ook bouwgebreken/beperkingen m.b.t. isolatie komen hiermee in beeld.

Prijs op aanvraag