Energetische onderzoek vastgoedbeheerders woningen.

Energetisch onderzoek van eenvoudig simpel advies tot volledig energie neutraal advies voor bestaande bouw en nieuw bouw. Het verzorgen van de NTA 8800 berekeningen, afmeldingen en subsidieaanvragen.

Een energetisch onderzoek biedt inzicht in de huidige staat van de woning en wat de beste investering is bij verdere verduurzaming van de woning. Er zijn meerdere onderzoeks- en adviesmogelijkheden passend naar uw wensen:

BASIS pakket:

Opname conform EP-W Basis of Detail methodiek volgens de NTA 8800, van thermische schil en installaties. Vaststellen van het huidige Energielabel inclusief deskresearch, het maken van de benodigde berekeningen in Vabi en afmelden van de woningen bij de overheid. Uitgangspunt is dat u of uw Gemeente bouwkundige en installatietechnische tekeningen kosteloos ter beschikking stelt.

Prijs op aanvraagEnergie neutraal pakket:

Totaalpakket op basis van Nzeb tool berekeningen en praktische oplossingen. Hierbij gaat alles nog een stapje verder, hierbij worden ook alle knooppunten in de constructies opgenomen en in de software doorgerekend, op basis van de Nzeb tool. Dit is een volledige opname en berekening; nog nauwkeuriger dan de NTA 8800 methodiek, inclusief praktisch advies hoe (bijna) energie neutraal bereikt kan worden.

Begeleiding/controle tijdens uitvoeringsproces:

Tijdens de uitvoering van de energetische verbetermaatregelen controleren van de uitvoerende partij en adviseren hoe om te gaan met onmogelijkheden in de uitvoering.

Prijs op aanvraag

MAATWERK pakket:

Bij het maatwerkadvies worden enkele woningen uit het complex opgenomen en doorgerekend conform EP-W Basis of Detail methodiek volgens NTA 8800, van thermische schil en installaties. Vervolgens worden enkele scenario’s tot verbetering van de energetische kwaliteit samengesteld naar wens voor label C t/m A++++ welke in een rapport vorm worden aangeboden. De besparingen aan gas en elektra op basis van een aantal standaardwaarden wordt weergegeven van 1 specifieke woning.

Aanvullend gesprek n.a.v. het verstrekte maatwerkadvies ter verduidelijking of verdere diepgang in mogelijkheden en/of alternatieven ter verbetering van de energetische eigenschappen van de woning. Exclusief afmelding van het energielabel.

Uitgangspunt is dat u of uw Gemeente bouwkundige en installatietechnische tekeningen kosteloos ter beschikking stelt en onderhoudshistorie zoals bijvoorbeeld naisolatie van platte daken.

Optioneel uit te breiden met:

Warmtebeeld opname inclusief verslag. Hiermee kunnen warmtelekken vast gelegd worden welke niet met het blote oog waarneembaar zijn, dit kunnen zwakke plekken zijn die ook uit tekeningen blijken, maar ook bouwgebreken/beperkingen m.b.t. isolatie komen hiermee in beeld.

Prijs op aanvraag

RVV verduurzaming:

Hiervoor zijn een aantal zaken nodig. VOORUIT kan hierin ondersteuning bieden. Verzorgen van het Energielabel bestaande situatie, inclusief afmelding.

Doorrekenen naar de nieuwe situatie van alle opgenomen woningen met de beoogde maatregelen om vast te stellen of alle woningen het gewenste niveau halen. Geven van een aanvullend advies voor uitzonderingen, wat hier gedaan kan worden om het gewenste niveau alsnog te halen. Het begeleiden van de uitvoerende partijen t.b.v. het verzamelen van bewijslast voor het nieuwe energielabel.

Indien nodig uitvoeren van de nacontrole ten behoeve van het vaststellen van de nieuwe situatie. (Is nodig bij maatregelen anders dan isolaties en vervangen van CV ketels) Definitief verzorgen van het nieuwe energielabel van de woningen.

Doen van de aanvraag voor RVV verduurzaming.

Optioneel uit te breiden met:

Warmtebeeld opname inclusief verslag. Hiermee kunnen warmtelekken vast gelegd worden welke niet met het blote oog waarneembaar zijn, dit kunnen zwakke plekken zijn die ook uit tekeningen blijken, maar ook bouwgebreken/beperkingen m.b.t. isolatie komen hiermee in beeld.

Prijs op aanvraag